Eldningstunna 200 liter

Andrasortering, kan vara buckliga. Lämpliga som eldningstunnor. Tidigare innehåll: livsmedel. Löst lock ingår.

750 kr

Dela:

Andrasortering, kan vara buckliga. Lämpliga som eldningstunnor. Tidigare innehåll: livsmedel. Löst lock ingår.

© 2023 Recycle Universe Sverige

Recycle Universe Sverige